Novatek tankers1

Novatek bygger og planlegger i Nordområdene 

To av de spesialbygde tankerne for Yamal LNG laster i Sabetta. Den foreløpig siste i serien på 15, som bygges ved Daewoo i Sør-Korea, ”Vladimir Vize”, ble sjøsatt 11. september. Foto: Novatek.

Leiv Nordstrand, HavPuls

Det store russiske gasselskapet Novatek satte i drift andre byggesteg på LNG-anlegget på Yamalhalvøya i sommer og venter det tredje og siste i gang rundt årsskiftet. Samtidig er selskapet i gang med planene for et nytt Arctic LNG 2 på Gydan-halvøya på andre siden av Ob-bukta. Som ledd i Arctic LNG 2 er Novatek alt i gang med å bygge et stort verft og fabrikkanlegg like utenfor Murmansk. Det er kalt Kolskaya Verf/Kola Yard eller Novatek Murmansk.

Arbeidet begynte i 2017 med å rydde og planere et 150 hektar stort område. Etter planen skal verftet når det er ferdig utbygd, ha to tørrdokker. Det nye LNG-anlegget skal bygges i moduler ved verftet og fraktes østover og plasseres på grunt vann kloss ved land. Den norske energiservicegruppen Norwep (Norwegian Energy Partners) var i drøfting med Novatek under et seminar i Moskva i sommer om dette prosjektet.

Markedet for LNG er voksende av flere grunner. Den ene er at naturgass erstatter kjernekraft og utslipp fra forurensende kullfyrte kraftverk, ikke minst i Kina. Den andre er at det fra 2020 er slutt på tungolje som drivstoff i den internasjonale handelsflåten. Gjennom krav bestemt av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO i London er det fra 2020 ikke lov å slippe ut mer enn 0,5 % svovel fra skip, mot nå inntil 3,5. LNG som drivstoff er her et alternativ.

Omlasting

Samtidig er Novatek i diskusjon med de russiske myndighetene om løyve til å bygge to store omlastingsterminaler for LNG. Den ene vil selskapet ha på europeisk side av Den nordlige sjørute (NSR), i nærheten av Kola-verftet. Den andre skal bygges på østsiden av NSR, på Kamtsjatka, for omlasting av gass for asiatiske mottakere, vesentlig i Sør-Korea, Kina og Japan.

Motivet for terminaler og omlasting er å begrense fraktkostnadene og effektivisere transporten med de dyre spesialbygde isbrytende tankskipene, som nå går helt fram til mottakere i Europa og Asia. Meningen er å laste om den flytende naturgassen til vanlige LNG-tankere som tar den videre til de respektive destinasjoner.

En terminal ved Murmansk kan ta noe tid å få på plass fordi Kolafjorden er et strategisk viktig område. I mellomtiden er ikke adm. direktør Leonid Mikhelson i Novatek fremmed for tanken om å drive omlasting skip-til-skip på norsk side av grensa, slik det før har vært gjort med oljelaster som skal vestover.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter