leivEriksson

Lundin fant mer gass på Alta (Barentshavet)

Avgrensningsbrønnen på Alta-funnet nord for Hammerfest styrker tidligere volumestimat, og kan øke dem, melder operatørselskapet Lundin.

Ifølge en melding fra Oljedirektoratet har operatøren Lundin Norway avsluttet boring og prøveproduksjon fra en avgrensningsbrønn på olje- og gassfunnet Alta i den sørvestlige delen av Barentshavet. Brønnen er boret om lag 4 kilometer sør-sørvest for funnbrønnen, og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest. Brønnen påtraff en 118 meter gasskolonne som beskrives som god til meget god.

Bergegningen av størrelsen på funnet er innenfor usikkerhetsspennet i ressursanslaget før boring av brønnen, men det ventes at ressursanslaget for funnet vil øke og usikkerheten reduseres når nytt ressursestimat endelig foreligger, skriver direktoratet.

Før boringen var anslaget for funnet på mellom 15 og 41 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det øverste anslaget tilsvarer 257,9 millioner fat oljeekvivalenter. Alta/Gotha-funnene tegner til å bli den fjerde feltutbyggingen i Barentshavet, etter Snøhvit, Goliat, og planlagte Johan Castberg.
- Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 609 vil jobbe videre med en utbyggingsløsning for funnet, skriver Oljedirektoratet i sin melding i tilknytning til boreresultatene.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S i utvinningstillatelse 830 i sørlige del av Norskehavet, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter