Cargotec Macg Grand Canyon

Cargotec – Macgregor styrker seg i Norge

De avanserte subsea- og søsterskipene ”Grand Canyon” I-III ble levert til Volstad i Ålesund fra Fosen og Kleven Myklebust i 2012-16 og er utleid til Helix/Canyon Offshore i Houston. De har Macgregor kraner. Foto: Volstad.

HavPuls; Leiv Nordstrand

Finske Cargotec har lasthåndtering i vid forstand som sitt område. Gjennom oppkjøp har selskapet stadig vokst på å levere utstyr for last og gods på land, hav og i havn. Konsernet har blitt en stor global aktør med 11 000 ansatte og en omsetning på rundt 30 mrd. kr i fjor.

MacGregor er den delen av Cargotec som særlig dekker maritimt og offshore. Det hadde en omsetning på ca. 5,5 mrd. kr i 2017. De siste årene har selskapet styrket seg betydelig i Norge. Det overtok Pusnes i Arendal fra Aker Solutions i 2014. I desember 2017 kom avtalen om å overta Rapp Marine Group i Bodø. Da denne handelen var fullført i februar, fulgte avtalen om oppkjøp av mesteparten av TTS Group ASA, et større børsnotert selskap i Bergen. Cargotec nevner synergi og stordriftsfordeler og at selskapene utfyller hveradre som bakgrunn for kjøpet. Men transaksjonen er ennå ikke formelt i orden.

Overtar det meste av TTS

TTS har hatt offshorenæringen som viktig kunde, men solgte ut en del med god fortjeneste alt i 2012. Og selv om gruppen er rammet av tilbakeslaget siden 2014, har den også andre bein å stå på og leverer positive resultater. Skeie og Rasmussengruppen i Kristiansand er største eiere, og også norske kapitalfonds er inne. MacGregor overtar etter avtalen omtrent 90 % og fem av seks forretningsområder i TTS. Bare virksomhet rettet mot verftsindustrien er holdt utenfor. TTS hadde 2,2 mrd. kr i omsetning i fjor og over 900 ansatte, og MacGregor skal betale godt 800 mill. for de delene selskapet overtar. De får også merkenavnet og sikrer seg en stor kundemasse og mange serviceavtaler. Den delen som blir igjen, vil skifte navn til Nekkar ASA og starter med en omsetning på ca. 250 mill. kr.

Venter på godkjenning

Men TTS er som den nye eieren også en global aktør. Det formelle med godkjenning av kjøpet var ventet på plass i tredje kvartal, seinest 30. september, men har latt vente på seg. Som kjent rapporterer børsnoterte selskap kvartalsvise tall. En melding opplyser at de håper å få det i orden i siste kvartal, så alt er klarert før året er omme. Men overdragelsen må godkjennes i Tyskland, Sør-Korea og Kina, så prosessen har tatt tid.

Berører flere leverandører i Norge

Overtakelsen betyr en konkurrent mindre i Norge for Cargotec/MacGregor på enkelte områder. Pusnes har spesialisert seg på bøyelasting, som vel ikke blir berørt. Rapp Bomek har en spesialitet i branndører, som også leveres fra Sør-Korea. Rapp Marine selger dekksutstyr litt i samme gate som TTS, men mest til fiske- og forskningsfartøy. Her er det også en leverandør som store østerrikske Palfinger, som var nær ved å overta TTS i 2016.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter