norne700

Leting i ungt fjell ga resultater

Equinor har sammen med partnerne ENI og Petoro avsluttet avgrensningsbrønnen i Cape Vulture-funnet fra 2017. Brønnen bekrefter et volum på 50-70 millioner utvinnbare fat med olje. Funnet mer enn dobler de gjenværende oljereserver som kan produseres gjennom Norne-feltet, melder selskapet.

Norne er et olje- og gassfelt dannet i Jura tidsalder (200-145 millioner år siden). Mens det nye funnet Cape Vulture, bare 7-8 kilometer mot vest, er dannet vesentlig senere, i Kritt tidsalder (146-66 millioner år siden). Det er derfor Equinor snakker om «en ny letemodell» som har gitt suksess, og som har fått letefolkene til å hente fram geologiske kart over Nordlandssokkelen på nytt.

– Funnet demonstrer betydningen av vår nye letestrategi. Vi ønsker å tenke nytt og ta sjanser på nye og uprøvde ideer for å avdekke gjenværende kommersielle ressurser på norsk sokkel. Dette er i tråd med Equinors nylig oppdaterte veikart for norsk sokkel der målet er å sikre aktivitet i mange tiår framover, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

– Cape Vulture-funnet åpner også for flere muligheter i området. En umiddelbar konsekvens er at vi allerede neste år vil en brønn i et tilsvarende prospekt på Nordlandsryggen. Vi modner også frem muligheter for de neste årene som alle kan bidra til å øke reservene rundt Norne-feltet betydelig, fortsetter Ashton.

Driften av Norne, som opprinnelig skulle vært nedstengt i 2014, er allerede planlagt utvidet til 2036 og vil gi betydelige ringvirkninger. Dette funnet vil bety høyere produksjon i årene som kommer. Den videre modningen av feltutbyggingen har i tillegg en oppside for ytterligere utvinnbare reserver fra Cape Vulture.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter