westPhoenix.700

Gir opp Victoria-funnet

West Phoenix. Foto: Seadrill

Total gir dropper utvikling av Victoria-funnet fra år 2000. Funnet som ligger vest av Sandnessjøen ble gjort i år 2000, men i 2009 ble det avgrenset og ressursene nedjustert fra 89 milliarder Sm3 utvinnbar gass til mellom 20 og 60 milliarder Sm3. En talsperson fra selskap sier til Upstream at et utfordrende reservoar, høyt CO2-innhold og avstand til infrastruktur er årsaken.

Komplisert

Reservoaret ligger hele 5.500 meter under havbunnen. Der er trykket over 800 bar, noe som er fire- fem ganger høyere enn de fleste andre reservoarene på sokkelen. Temperaturen er ekstreme 200 grader. Avgrensningsbrønnen på Victoria ble utført med riggen West Phoenix. Brønnen kostet 1,3 milliarder kroner i 2009.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter