OMV Gazprom

OMV satser på russisk gass

Signeringen i St. Petersburg ved de sittende konsernsjefene OMVs Rainer Seele (t.v.) og Gazproms Alexey Miller (t.h.) ble bivånet av presidentene Kurz og Putin, stående bak Seele. Foto: OMV.

HavPuls: Leiv Nordstrand

Det østerrikske energiselskapet OMV har vært avtaker av russisk gass i femti år. Nå går selskapet også direkte inn i gassproduksjon i to store felt i det nordlige Russland, Yuzhno Rosskoye og Urengoy. Her har tyske selskap alt vært inne sammen med Gazprom siden 2007-08.

Et framstøt ble gjort i 2016 gjennom en bytteavtale mellom OMV og Gazprom. Den innebar at OMV kom inn med ca. 25 % i to blokker som skal bygges ut i et av verdens største gassfelt, landbaserte Urengoy i regionen Yamal-Nenets i Vest-Sibir. Gazprom skulle til gjengjeld overta 38,5 % av OMV (Norge) AS. Men OED vegret seg for å slippe Gazprom inn på norsk sokkel, ventelig bidrog også sanksjonene mot Russland til det. Handelen ble i alle fall skrinlagt. Som kjent er OMV bl.a. eier av 15 % i gassfeltet Aasta Hansteen.

I løpet av 2017 overtok OMV i stedet ca. 25 % i det produserende feltet Yuzhno Rosskoye lenger øst i Yamal-Nenets, en andel kjøpt av tyske Uniper for rundt 16 mrd. kr. Det formelle var på plass i slutten av november i fjor. Dette økte OMVs produksjon med 100 000 fat til ca. 350 000 per dag, omregnet til olje.

Under den åttende russiske energiuka i St. Petersburg de første dagene av oktober underskrev så Gazprom og OMV en avtale som erstatter byttehandelen for de førnevnte blokkene fra 2016. Den innebærer at OMV kjøper seg inn med 25 % i de to blokkene i Urengoy. Alle formalia skal være på plass tidlig neste år. Når disse blokkene kommer i drift, ventes OMVs russiske produksjon å øke til rundt 150 000 fat.

Forlenget kontrakt - flere ledninger

Fra før er OMV avtaker av russisk gass gjennom en kontrakt som i juni i år ble forlenget fra 2028 til 2040. Levering til Østerrike og videre til andre land har skjedd via grensestasjonen Baumgarten. OMV er også en av de fem mottakerne som skal være med og finansiere den andre gassledningen gjennom Østersjøen til Tyskland, Nord Stream 2. Det har drøyd med den på grunn av indre uenighet i EU, forholdet til transitt gjennom Ukraina og amerikansk motvilje.

Ved å gå upstream har OMV definert Russland som et nytt kjerneområde for produksjon, og Østerrike sikrer en del av sin energiforsyning for nye tiår. Samtidig legger de to land opp til et langsiktig samarbeid med et nytt femti års perspektiv. OMV var opprinnelig helt statseid, men er delprivatisert og børsnotert og kontrolleres av staten og Abu Dhabi, som til sammen eier godt halvparten av selskapet.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter