700pix   Kristin platform   Photo Harald Pettersen   Statoil

Skatteinntekter fra olje foran skjema

Bilde: Kristin platformen. Foto: Harald Pettersen Equinor

Av NTB

Hittil i år har staten fått inn 41 milliarder kroner mer i oljeskatt enn på samme tid i fjor. Skatteveksten ligger an til å overgå anslaget i statsbudsjettet.
Skatteinngangen som er omtalt i Finansavisen er beregnet før oljeprisen falt i november, men tross dette er det lite trolig at inntektene for hele året blir mindre enn Finansdepartementets anslag for statsbudsjettet, skriver avisen.
For bedrifter utenfor oljesektoren har skatteinngangen gått ned 6 milliarder kroner i årets ti første måneder.
Personbeskatningen, som står for 78 prosent av totalen, har i år vokst med 3,9 prosent.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter