Gigantrigg dropper Tromsø

Boreriggen Scarabeo 8 kansellerer Tromsø-besøket for denne gangen.

 

Den store boreriggen skulle etter planen ankommet Tromsø i starten av oktober, men nå bekrefter havnedirektør Halvar Pettersen at dette ikke er tilfellet.

– Vi har fått beskjed om at tiden er ute på den brønnen de jobber med nå. De trenger å få skiftet BHP-en(motoren) og da må en kranelektriker hentes inn til Tromsø, og nå er vinduet så smalt at man ikke rekker å gjøre den jobben når de eventuelt hadde kommet inn med riggen. Formelt er oppdraget kansellert, men i teorien er det nok bare skjøvet frem i tid, sier Pettersen til Nordlys.

Normalt

Pettersen forteller videre at kostnadene de har hatt på å forberede besøk blir dekt inn, og at de ikke har budsjettert med noen inntekter fra dette oppdraget utover det.

– Kanselleringer som dette er helt normalt i denne businessen. BHP-en og mye utstyr står ennå i Tromsø, så jeg kan ikke forholde meg til om de eventuelt skulle få gjort arbeidet en annen plass. Det er selvsagt aldri behagelig når slike oppdrag blir kansellert, men vi er vant med at slik skjer og vi blir både å se nye oljerigger i byen og oppleve flere kanselleringer i fremtiden, sier Pettersen.

Utfordrende for næringslivet

Grete Kristoffersen, leder for Næringsforeninga i Tromsø, håper riggen bare er forsinket.

– Jeg vil tro det er en fare for at flere hotell i byen har både budsjettert og booket rom med tanke på at denne riggen skulle komme inn, men det er en stor utfordring for det lokale næringslivet å dimensjonere slike oppdrag. Det fikk vi oppleve da vi hadde boreriggen «Polar Pioneer» på besøk som egentlig skulle være her i 12 dager, men som ble i 50, sier Kristoffersen

Stiller beredt

I etterkant av «Polar Pioneer» sitt besøkt i 2011, har Næringslivet gjort evalueringer og styrket seg inn mot å bli en mer attraktiv plass for borerigger i fremtiden.

– Vi så ringvirkninger av det besøket for rundt 200 millioner hvorav 50 millioner var lokalt, og da spesielt for hotell, transport og forpleinings-bransjene. Vi så at vi manglet en del kompetanse innen blant annet mekanikk og elektro knyttet til oljerigger, og der har vi gjort et løft. Vi satser hardt på kompetanseheving, sertifisering og opplæring innen oljenæringen, og stiller nå beredt til neste gang vi får en rigg på besøk, sier Kristoffersen.

På offensiven

Nå er målet at Tromsø skal bli førstevalget for rigger i fremtiden. Tromsø er et veldig attraktivt sted og vi gjør det vi kan for å styrke vår posisjon innen oljenæringen. Vi vil bli det prefererte stedet for rigger, og skal få det til med å satse på infrastruktur, styrke kompetansen vår lokalt, et bedre samarbeid i det lokale næringslivet og sørge for at vi har den kapasiteten som kreves. Vi er på hugget nå og Tromsø har alle forutsetninger for å få dette til, avslutter Kristoffersen til avisa Nordlys.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter