johansverdrup477

Fase 2 av Johan Sverdrup startet i dag 

I dag kutter Kværner og Aker Solutions den første stålplaten til fase 2 av Johan Sverdrup feltutbyggingen, der driften vil være en av Norges viktigste inntektskilder de kommende tiårene. Allerede nå i utbyggingsfasen er Johan Sverdrup fase 1 og fase 2 det største norske industriprosjektet i nyere tid, med mer enn 150 000 årsverk estimert i utviklingen av de forskjellige installasjonene ifølge Agenda Kaupang.

Det store Johan Sverdrup-feltet ligger rundt 160 kilometer vest for Stavanger, og Kværner er en av leverandørene som har vunnet flest oppdrag for prosjektet. For fase 2 av prosjektet skal ASK JV, som består av Kværner i et 50/50 felleskap med Aker Solutions, blant annet stå for prosjektering, innkjøp og bygging av en 5 000 tonn tung modul med nye systemer. Kontrakten er totalt på rundt 3,4 milliarder kroner, og omfatter i tillegg modifikasjonsarbeid på feltsenteret, samt installasjon- og integrasjonsarbeid ute på feltet i forbindelse med fase 2 av utbyggingen. Byggingen av selve modulen vil bli utført av Kværner ved selskapets anlegg på Stord. Prosjektet skal ferdigstilles i 2022.

På Stord kuttes i dag første stålplate til andre fase av anlegget som blir en av Norges største inntektskilder i de kommende tiårene. Den aller første platen som kuttes skal anvendes på en brostøttemodul, som skal ligge der hvor den nye broen lander på stigerørsplattformen til Johan Sverdrup-utbyggingen.

- Fase 2 av Johan Sverdrup blir realisert gjennom godt samspill mellom Equinor og norsk leverandørnæring for å redusere utbyggingskostnadene betraktelig. Det betyr enda større verdiskaping for Norge gjennom både industriutvikling og sysselsetting over hele landet, og det inkluderer betydelige inntekter fra fremtidig produksjon av olje og gass, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

For Kværner vil toppbemanningen på prosjektet være rundt 550 personer, og for Aker Solutions rundt 300 personer. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 2 000 personer, skriver selskapet i en melding.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter