Arctic Novy Port

Fra OPEC til OPEC+ 

Bildet viser de utfordringer bøyelasting i de russiske nordområdene står overfor. Det er tatt på julaften i 2017 i Novy Port. Foto Gazprom Neft.

HavPuls: Leiv Nordstrand

OPEC ble stiftet i 1960 da særlig de store eksportlandene i Midt-Østen med Saudi-Arabia i spissen ville ha mer kontroll over oljeprisen og stabilisere næringen. Men den har vært syklisk. Siden 1970-årene har verden først opplevd to kraftige prishopp, siden to kraftige prisdropp, det siste fra 2014. Tidligere var det sagt at oljeprisen var høy når OPEC fungerte, og lav når samarbeidet sviktet. Men OPEC har fått redusert betydning siden land utenfor samarbeidet har kommet til med produksjon, og har egentlig vekslet mellom forsøk på å holde oppe prisen og holde oppe sin markedsandel.

OPEC +

På tross av klimapolitikken fortsetter verdens oljeforbruk å øke og nærmer seg 100 mill. fat per dag. OPECs 14 land står for omtrent en tredel. Oljeprisfallet fra 2014 kom visst særlig av at Saudi-Arabia var tilbøyelig til å holde prisen nede for å hindre at USAs skiferolje ble lønnsom og vokste, samtidig som Russland ble rammet av vestlige sanksjoner. USA er kommet opp i samme produksjon som Saudi-Arabia, og Russland har også ekspandert. De tre store ligger på 10-11 mill. fat hver, altså omtrent som OPEC samlet.

Prisfall og sanksjoner bidrog til å drive araberne og russerne sammen. De og en del andre produsenter utenfor OPEC begynte i 2016 begynte å samarbeide med OPEC i en slags løsere og mer slagkraftig OPEC+ allianse av 24 land. Det gjaldt å kutte produksjon og drive prisen opp, gjennom halvårlige avtaler. Siden de 24 står for over halvparten av produksjonen, har dette virket, men først ut i 2017 begynte prisen å stige. Imidlertid har den falt igjen i år, og OPEC+ møtet 6.-7. desember bestemte nye kutt for første halvår 2019. 1,2 mill. fat per dag er vel likevel ikke mye, bare 1-2 % av globalt forbruk. Når Qatar trekker seg ut av OPEC fra årsskiftet, skyldes det ikke oljeprisen, men indre konflikter i Midt-Østen. Landet er først og fremst gasseksportør og har det svære South Pars-feltet felles med Iran.

At Saudi-Arabia og Russland samarbeider, har ført til at landet investerer i russisk olje og gass. Saudi-Arabia har gått inn med ca. 42,5 mrd. kr i et felles fond. Qatars investeringsfond fond har dessuten kjøpt seg inn med ca. 19 % i Rosneft.

Kan påvirke russisk olje i nord

Opec+ påvirker mulighetene for den dyrere og mer krevende oljeutvinningen i russisk Arktis. Russland har antydet at de kan leve med en oljepris på 55-65 dollar fatet. En breakeven på 50 dollar i nord er nevnt, og produksjonen vil da fortsatt være lønnsom. Men prisfall og sanksjoner har gjort at det har stoppet opp med nye utbygginger etter 2014.

Russernes oljeproduksjon med bøyelasting i Arktis begynte med Lukoils Varandey vest for Novaya Zemlya i 2008 i et samarbeid innledet i 2004 med ConocoPhillips, som imidlertid solgte ut sine 20 % i Lukoil i 2010. Varandey ble fulgt opp av Gazprom Neft (olje) med to felt – offshorefeltet Prirazlomnoye i samme område som Lukoil i slutten av 2013 og Novy Port ved munningen av Ob i Karahavet i 2014. Novy Port ble utvidet til helårs skipstransport i 2016. Men både Varandey og Novy Port dreier seg om bøyelasting fra oljefelt på land. Gazprom Neft har nevnt at de vil prioritere utbygging offshore på Stillehavskysten før det blir aktuelt med større innsats i Arktis.

Et offshoresamarbeid mellom Rosneft, den største i russisk olje, og ExxonMobil stoppet opp da sanksjonene kom i 2014. Men de rakk å bore et hull øst for Novaya Zemlya og gjorde et funn som antakelig er noe større enn det middelstore Johan Castberg-feltet, det andre norske etter Goliat i Barentshavet. Statskontrollerte Rosneft har flere konsesjoner i samme område i Karahavet, men har så langt ikke gått i gang med noen utbygging av offshorefelt.

Bilde under: Gazprom Nefts Prirazlomskoye er så langt Russlands eneste offshore oljefelt i drift i Arktis. Foto: Gazprom Neft.

Arctic Priraz