golioatiproduksjon

Vår Energi AS med nytt oljefunn på Goliat

Foto: Vår Energi AS

Reserveanslagene for Goliat øker ytterligere. Vår Energi AS has sammen med lisenspartner Equinor gjennomført en vellykket avgrensningsbrønn i utvinningstillatelse 229 i Barentshavet, ved boring av 7122/7-7S Goliat West.

Brønnen er boret om lag 2 km sør for Goliat FPSO og 80 km nordvest for Hammerfest i den sørlige delen av Hammerfest bassenget. Brønnen ble påbegynt 28. november med den delvis nedsenkbare boreriggen West Herkules. Vanndypet er 379 m. To nivå med hydrokarbonbærende sandsteiner ble funnet i Realgrunnen undergruppe med originalt trykk og hydraulisk skilt fra hverandre. Funnet er også hydraulisk adskilt fra Goliat feltet.

Reservoaret er omtrent 10 m tykt og det er funnet gass og olje i sandsteiner med gode reservoarkvalitet; hydrokarbonkolonnen i Tubåen formasjonen er estimert til å være rundt 18 – 60 m. Reservoaret i Fruholmen fant olje og består av flere sandsteinslag med god reservoarkvalitet og en hydrokarbon kolonne på minst 35 m. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i alle nivå. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Ressursanslaget øker med 22 mill fat

Utvinnbare ressurser er foreløpig anslått til 0,7 – 2,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter ( 4,4 – 13,8 millioner fat).  Totale ressurser er anslått til 2 – 7 millioner Sm3 (13 – 44 millioner fat).
Beregnede utvinnbare ressurser på Goliat var før brønnen ble boret økt til 31,5 millioner Sm3 oljeekvivalenter (198 millioner fat), fra 28,0 millioner Sm3 oljeekvivalenter (176 millioner fat) ved PUD-innlevering. Goliat West bidrar dermed til ytterligere økning i ressursanslagene for feltet.

Vår Energi opererer utvinningstillatelse 229 og oljefeltet Goliat og har en eierandel på 65 %. Equinor Energy er partner og har en eierandel på 35 %.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig E&P selskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og er et resultat av sammenslåing av Point Resources AS og Eni Norge AS sent i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter