wisting

Ressursanslagene for Wisting øker

De utvinnbare volumene for Wisting-funnet er nå oppjustert til 440 millioner fat olje. Dette er en økning fra 350 millioner fat rapportert for 2017, melder OMV.

OMV har gjennomført et betydelig arbeid over det siste året med å forstå Wisting reservoaret bedre. Seks brønner er boret og det er innsamlet store mengder data. I tillegg har Wisting-teamet kombinert tradisjonell seismikk med CSEM (Controlled Source Electro Magnetic) for å optimalisere de tekniske undergrunnsstudiene.

- Med data fra den siste avgrensningsbrønnen og innsamlet seismisk data, har vi fått en forbedret forståelse av området og ressursene. Vi ser nå et økt potensial i Wisting-funnet, sier administrerende direktør Knut Mauseth in OMV (Norge) AS.

Det nåværende konseptet for en utbygging av Wisting er en FPSO med havbunns produksjonssystem med 19 produsenter og 15 vanninjeksjonsbrønner. De dynamiske og statiske reservoarmodellene er oppdatert med revidert vanninjeksjons- og gassbehandlingsstrategi. To FPSO-konsepter, en med sirkulært skrog og en med skipsskrog, blir studert og lisensen forventer å ta endelig konseptvalg i 2020.

De nye ressursanslagene som er rapportert til Oljedirektoratet, er for 2018 forventet til 440 millioner fat olje. Dette er en økning fra 350 millioner fat rapportert for 2017.

OMV (Norge) AS er operatør for PL 537 med 25 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne er Equinor Energy AS (35 %), Petoro AS (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20 %).

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter