Grane plattformen.FotoHarald pettersenEquinor.asa

Riksrevisjonen med sterk kritikk mot Petroleumstilsynet

Foto: Harald Pettersen, Equinor ASA

Av NTB

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier det er svært alvorlig at tilsynet ga oljeselskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsklarert.

I rapporten fra Riksrevisjonen heter det at Petroleumstilsynet ikke i tilstrekkelig grad avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og heller ikke bruker de reaksjonsmidler tilsynet rår over, nå det er behov for det.

Sektor med høy risiko

– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i det som er en sektor med høy risiko for ulykker, med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier Foss.

Riksrevisjonen viser til at Eni hadde store utfordringer med plattformen før den kom til Norge, og at tilsynet derfor burde ha undersøkt den nøyere.

-Tilsynet burde har klargjort om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften, sier Foss i en pressemelding.

Svakheter

Petroleumstilsynet skal sjekke at aktørene i petroleumsvirksomheten holder høyt nivå innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap. Men Riksrevisjonens undersøkelse avdekker svakheter ved tilsynspraksisen, og mener at tilsynet ikke bidrar til å avdekke alvorlig sikkerhetsutfordringer.

Videre betegnes det som kritikkverdig at selskapene ikke utbedrer sine mangler og at tilsynet ikke benytter virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt ved behov.

– Må styrke legitimiteten

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli understreker hvor viktig det er med et høyt sikkerhetsnivå i petroleumsvirksomheten.

I et brev vedlagt rapporten fra Riksrevisjonen skriver hun at regjeringens ambisjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS. Dette er en målsetting som både Stortinget og en samlet næring stiller seg bak.

– Jeg er tilfreds med at Riksrevisjonen har funnet at Petroleumstilsynet i hovedsak følger opp hendelser og bekymringsmeldinger på en god måte. Men revisjonen har merket seg at det er mulig å dokumentere saksbehandlingen bedre i tilsynets arkivsystem, heter det.

Haugli legger til at hun har bedt Petroleumstilsynet om å tydeliggjøre og videreutvikle sin måte å utøve tilsyne på og hvordan reaksjonene skal brukes mer effektivt.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter