West Phoenix.FotoSeadrill.jpg

Gass- og kondensatfunn sør for Kristin-feltet

Boreriggen West Phoenix. (Foto: Seadrill)

Equinor har sammen med partnerne Petoro, ExxonMobil og Total påvist gass og kondensat i letebrønnen Ragnfrid Nord (6406/2-9 S) i Norskehavet. Utvinnbare ressurser anslås til  6-25 millioner fat oljeekvivalenter, melder selskapet.

- Vi er glade for å kunne begynne det nye året med å kunngjøre et nytt funn. Leting etter ressurser nær eksisterende infrastruktur er en sentral del av Equinors strategi for å videreutvikle norsk sokkel, og dette er en type funn vi er avhengig av i årene som kommer, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel, Nick Ashton.

Ragnfrid Nord ligger omtrent 20 kilometer sør for Kristin-plattformen i Norskehavet. Funnet vil hjelpe i arbeidet med å avklare ressursgrunnlaget i området for årene framover.

– Sammen med de tidligere funnene Lavrans og Erlend Øst, vil Ragnfrid Nord gi et tydeligere bilde av det videre potensialet i denne delen av Norskehavet, sier Ashton.

Åpner for nye boringer

Partnerskapet vil nå vurdere funnet for en utbygging mot Kristin-feltet og videreutvikling av Kristin Sør-prosjektet.

– Ragnfrid Nord-funnet kan øke funnsansynligheten for andre prospekter og åpne opp for nye boringer i dette sentrale området i Norskehavet. Dette vil vi se på framover når vi analyserer resultatene videre. Norsk sokkel har fortsatt et stort potensial, sier Ashton.

Leteboringen i Ragnfrid Nord 6406/2-9 S ble påbegynt 3. oktober og boret av riggen West Phoenix i utvinningstillatelse 199. West Phoenix flyttes nå til britisk sokkel hvor den skal bore det Equinor-opererte Bigfoot-prospektet sør for Mariner-feltet.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter