Mowi.miljobildeLaks

Skal drive oppdrett på værutsatte steder 

Foto: Mowi

Nå går oppdrettsnæringen i en ny retning. Ved å produsere laks i farvann som er nærmere åpent hav og mer værutsatt, ser forskerne for seg at oppdrett vil bli mer bærekraftig.

Fiskeridirektoratet har tildelt selskapet Blue Revolution Centre tre tillatelser til å drive forskning på oppdrett av laks under særlig røffe forhold utenfor Frøya i Trøndelag. Selskapet, som eies av Sintef Ocean, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Mowi, har som mål å utvikle og teste ny teknologi som gjør at vi i fremtiden kan produsere mat på nye steder, skriver selskapet i en melding.

─ Potensialet ved å drive oppdrett på mer værutsatte steder enn vi gjør i dag er enormt, men dessverre vet vi alt for lite om hva som skal til. I tillegg til å åpne for nye areal, kan havstrømmer, bølger og vær også være bra for fisken, sier dekan ved NMBU, Anne Storset.

Sammen stiller de tre partnerne med unik kompetanse innen teknologiutvikling, dyrevelferd, oppdrett av laks og gjennomføring av større forskningsprosjekt.

En rekke nye utfordringer
─ En innfasing av denne nye måten å drive oppdrett på, fører med seg mange nye utfordringer. Skal vi tenke nytt om oppdrettsløsninger, krever det ny forskning. Ved dette senteret vil vi gjennomføre forskning som kommer hele næringen til gode, og som forhåpentligvis vil bidra til at vi fremtiden kan høste enda mer mat fra havet på en bærekraftig måte, sier forskningssjef ved Sintef Ocean, Arne Fredheim.

Ved forskningssentret skal det testes ut både en rekke nye teknologiske løsninger, samt forskes på ernæring og genetikk tilpasset oppdrett på værutsatte lokaliteter. I tillegg er det sentralt å sikre fiskens velferd og helse i både slike forhold og ved bruk av ny teknologi.

─ Vi driver i praksis med husdyrhold i sjø. Om ikke fisken trives og har det bra, hjelper det ikke hvor avansert teknologien er, sier prosjektleder for Mowi, Anders Sæther.

Ønsker flere tillatelser
Selskapet søkte for fem år siden om seks tillatelser til å drive forskning på oppdrett på værutsatte steder. Nå har Fiskeridirektoratet gitt dem tilsagn på halvparten. I tilsagnet sier Fiskeridirektoratet at «Ny kunnskap for å utvikle generelt mer robuste tekniske løsninger for produksjon og drift av anlegg i de mest værutsatte områdene, vil kunne utløse arealer av stor potensiell betydning for å nå de langsiktige målene som er satt for næringen.».

Selv om partnerne i Blue Revolution Centre er glad for tildelingen og anerkjennelsen av prosjektet, anser de tre tillatelser som for få til å kunne gjennomføre prosjektene som planlagt.

─ Dette er et prosjekt som raskt kan bevege den norske havbruksnæringen i en langt mer bærekraftig retning. Vi håper derfor i det lengste på at myndighetene lar oss gjennomføre disse viktige forskningsprosjektene som planlagt, sier Sæther.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter