Equinor.miljobilde

Varsler økte utbytter

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 4,4 milliarder USD og 1,5 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2018.
Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 6,7 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 3,4 milliarder USD.

Fjerde kvartal og året var kjennetegnet av:

• Solide resultater og sterk kontantstrøm. Gjeldsgrad redusert til 22,2 %

• Sterk drift. Rekordhøy produksjon for fjerde kvartal og for året

• Fortsatt vekst i avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital til 12 %

• Rekordhøy reserveerstatningsrate (RRR) på 213 %

• Økning av kvartalsutbyttet med 13 % til 0,26 USD per aksje, forutsatt godkjenning fra generalforsamlingen

-Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt avkastning for året som helhet, og forventer økt inntjening også fremover. Etter sterke forbedringer de senere år, foreslår styret å øke kvartalsutbyttet med 13 % til 0,26 USD per aksje, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.

- Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over
6 milliarder dollar i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22,2 prosent, sier Sætre.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,170 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,134 millioner foe per dag i samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig porteføljeendringer og nye brønner, spesielt på land i USA. Nye felt som kom i produksjon bidro også til økningen. Forventet naturlig produksjonsnedgang, i tillegg til redusert gassavtak, motvirket delvis denne økningen. Equinor leverte den høyeste produksjonen noensinne i 2018, med en underliggende produksjonsvekst på mer enn 2 %.

Kontantstrøm fra drift før skatt var 27,6 milliarder USD i 2018, sammenlignet med 21,0 milliarder USD i 2017. Organiske investeringer for året 2018 var 9,9 milliarder USD. Ved utgangen av året var gjeldsgraden redusert til 22,2 %. 

Styret foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 13 % til 0,26 USD per aksje for fjerde kvartal.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter