skarv prosessanlegg700

Sterk vekst for Aker BP

Fra Skarv FPSO. Foto: Aker BP

Aker BP fortsatte sin positive utvikling og sterke vekst i 2018. Samlet inntekt økte med 46 prosent fra 2017 og alle store feltutviklingsprosjekter gikk som planlagt.

 I fjerde kvartal fikk oljeselskapet et resultat før skatt på 359,3 millioner dollar, tilsvarende 3 milliarder kroner, mot 248,4 millioner dollar på samme tid året før, viser kvartalsrapporten som ble offentliggjort onsdag.

 Gjeldsnivået ble betydelig redusert, og selskapet betalte et utbytte på USD 450 millioner (USD 1,25 per aksje) i 2018.

For hele året 2018 var selskapets nettoproduksjon 155,7 (138,8) tusen fat oljeekvivalenter per dag . Totalt produksjonsvolum var 56,8 millioner fat oljeekvivalenter . Samlet inntekt utgjorde USD 3.750 (2.563) millioner for året. Gjennomsnittlig realisert oljepris var USD 72 (56) per fat, mens den realiserte prisen på naturgass var i gjennomsnitt 0,29 USD (0,21) per standard kubikkmeter ("SCM").

 - Jeg er veldig fornøyd med Aker BPs utvikling i 2018. Vi leverte sterk driftsresultat og fortsatte å bygge porteføljen vår for å muliggjøre ytterligere lønnsom vekst i årene som kommer. Jeg er også fornøyd med vår evne til å returnere verdi til aksjonærer gjennom økende utbytte, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.