Transocean spitsbergen

«Marisko» var tørr

Foto: Per Karlsson

Wintershall Norge A/S, operatør for utvinningstillatelse 847, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6706/6-2 S (Marisko), melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 60 kilometer nord for Aasta Hansteen-feltet og 310 kilometer nordvest for Sandnessjøen i den nordlige delen av Norskehavet av boreinretningen Transocean Spitsbergen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i to reservoarnivå i øvre kritt (Niseformasjonen).

Tørr brønn

Brønnen påtraff begge sandsteinsreservoarene i Niseformasjonen. Det øvre reservoaret er om lag 230 meter tykt med effektivt reservoar på 175 meter med moderate reservoaregenskaper. Det nedre reservoaret er om lag 180 meter tykt med effektivt reservoar på 175 meter med dårlige reservoaregenskaper. I begge reservoarene var det spor av gass. Brønnen er klassifisert som tørr.

Transocean Spitsbergen som nå skal bore undersøkelsesbrønn 36/1-3 i utvinningstillatelse 885 i den nordlige delen av Nordsjøen, der Equinor er operatør.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter