RogerOksheim

Laksegründer etablerer ny bank i Nord-Norge 

Foto: Roger Øksheim

Finanstilsynet ga 29. januar Nordnorge Finans Forum tillatelse til å starte virksomhet som bank. Initiativet om å etablere en ny nordnorsk bank har dermed tatt et stort og viktig steg mot realisering.

– En drøm er i ferd med å bli virkelighet, sier Roger Øksheim i en pressemelding.

Øksheim kommer fra Øksengård utenfor Rognan. Han driver og eier familieselskapet Edelfarm i Nordland.

– I utgangspunktet kan ingen enkeltaktører eie mer enn 9,99 prosent av en bank. Derfor er jeg avhengig av at flere ser at Nord-Norge bør ha en egen forretningsbank. For meg handler det først og fremst om nærhet og forståelse. At de som tar beslutninger lever i den samme virkeligheten som dem som berøres av beslutningene, sier Øksheim.

- Jeg har stor tro på at vi skal klare å rekruttere dyktige mennesker som vil utvikle Nord-Norge sin egen forretningsbank for små og mellomstore bedrifter. Disse selskapene utgjør hoveddelen av det nordnorske næringslivet, sier styreleder Ole T. Andreassen som tidligere har vært banksjef i Sparebanken Nord-Norge. Nordland og Troms regnes som markedsområde i starten.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter