KPH fellesbilde. Foto KPH

Jobber for samarbeid på Helgeland

Foto: KPH

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap med totalt 14 ansatte i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. Selskapet jobber tett med bedrifter og gründere på hele Helgeland og satsingsområder er kompetanse, nettverk, innovasjon og synlighet. Hovedmålet er å bidra til vekst på Helgeland.

I 2018 bisto Kunnskapsparken Helgeland med å utløse 68 millioner kroner i utviklingsmidler direkte til bedrifter. Dette er en betydelig økning fra 20 mill. i 2016 og 54 mill. i 2017, skriver selskapet i en melding.

Hoveddelen av støtten til forskning og utvikling er nasjonale midler som ellers ville havnet andre steder i Norge. Dette er for eksempel SkatteFUNN og ulike virkemidler i regi av Innovasjon Norge. På Helgeland har det vært en betydelig økning i antall SkatteFUNN-søknader og de fleste søknadene Kunnskapsparken har vært involvert i har blitt innvilget.

I tillegg ble det utløst 27 millioner kroner til fellesprosjekter innen kompetanse, nettverk og innovasjon for å utvikle næringsliv og samfunn på Helgeland.

Eksempler på dette er nasjonale og regionale satsinger som Arctic Cluster Team, Olje- og gassklynge Helgeland, FORREGION til Norges Forskningsråd og Nordland fylkeskommune, SIVAs inkubatorprogram, samt en rekke andre kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Total ramme på prosjektene Kunnskapsparken Helgeland i 2018 var involvert i var mer enn 250 millioner kroner, inkludert bedriftenes egeninnsats og egenkapital.

For Kunnskapsparken handler det hele tiden om å gjøre andre bedre og vi bidrar med blant annet kompetanse, nettverk, rådgivning, søknader og synlighet.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter