Fra venstre: Senter for hav og Arktis’ styreleder, Anne Husebekk, direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, og adm. direktør i REV Ocean, Nina Jensen.

–Samarbeidet er svært positivt for senteret, både fordi vi leverer på vårt oppdrag om å utløse offentlig-privat partnerskap, og samtidig styrker ressursgrunnlaget i en oppstartsfase.

Det sier direktør Jan-Gunnar Winther, som 27. februar signerte samarbeidsavtale med REV Ocean i Tromsø. Gjennom avtalen skal partene utvikle løsninger knyttet til plastforsøpling i arktiske havområder. Avtalen innebærer også en årlig overføring fra REV Ocean til senteret på 1,5 millioner kroner over fire år.

–Senter for hav og Arktis vil bruke dette bidraget til å ansette en egen ekspert på plastforsøpling av havet. Den nye stillingen opprettes i Tromsø, og skal fremme en kunnskapsbasert og løsningsorientert debatt om tematikken, sier Winther.

Det er administrerende direktør i REV Ocean, Nina Jensen, fornøyd med.

–Mengden plastavfall øker raskt i den engang så uberørte naturen i Arktis. REV Oceans ambisjon er å jobbe sammen med partnere og i felleskap øke kunnskap og finne løsninger på denne store utfordringen. Vi er derfor veldig glade for å etablere samarbeid med Senter for hav og Arktis for å forbedre forholdene i Arktis, sier Jensen.

Som del av avtalen skal Senter for hav og Arktis i tillegg utvikle et konsept, hvor det nye forskningsskipet REV benyttes som plattform for nettverksbygging, formidling og studiereiser.

­–Å kommunisere muligheter og utfordringer til beslutningstakere mens de er i det rette element ser vi på som et svært effektivt virkemiddel. Dette vil bli en viktig formidlingsarena i tråd med vårt mandat, og vi gleder oss til å formidle ny kunnskap om havet, på havet, sier Winther.

 

Om Senter for hav og Arktis:

Senter for hav og Arktisk ble åpnet i 2018, og er oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien i nord.

Senteret skal tilrettelegge for tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljø, og fungerer som kontaktpunkt for norske fagmiljø inn mot Solbergs høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.

Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet og er administrativt lagt til Nofima.

Om REV Ocean:

REV Ocean er et initiativ opprettet og finansiert av Kjell Inge Røkke, med hovedkontor på Fornebu.

REV Ocean jobber med tre konkrete prosjekter der målet med alle tre er å løse miljøproblemene i havet; Verdens største og mest avanserte forskningsskip, Verdenshavets hovedkontor og Havdataplattformen

REV Ocean har sterkt fokus på utvikling av konkrete løsninger, og støtter blant annet WWF Verdens naturfond, FN Miljø, FNs tiår for havforskning, og Friends of Ocean Action.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter