konserledelse torghatten

Torghatten ASA med tidenes beste resultat 

Konsernsjef Brynjar Forbergskog, økonomidirektør Grete Rekkebo Brovoll og visekonsernsjef Roger Granheim konstaterer at Torghatten ASA har passert 10 milliarder kroner i omsetning i 2018.  Foto: Bård Pedersen

Bård Pedersen, Brønnøysunds Avis

Torghatten ASA har passert 10 milliarder i omsetning

Torghatten ASA melder i en OTC-melding (børsmelding) torsdag at konsernet for første gang har passert 10 milliarder kroner i omsetning. Det foreløpige regnskapet for 2018 viser en omsetning på 10,2 milliarder kroner og et resultat før skatt på 681 millioner kroner. I 2017 hadde selskapet 9,7 milliarder kroner i omsetning og et resultat før skatt på 558 millioner.

- Totalt sett ble 2018 et godt år for konsernet og vi har god drift i de fleste selskapene våre, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog. Han mener, i kjent stil, at det fortsatt er potensiale i konsernet for å forbedre resultatene ytterligere.

- Vi jobber kontinuerlig med dette, og forventer at omsetningen vil passere 11 milliarder i 2019.

Skryter av de ansatte

BAnett møter en utrolig stolt konsernsjef på kontoret på kaia i Brønnøysund torsdag. Omsetning og resultat har økt kraftig de siste årene, men Forbergskogs forklaring på hvorfor dette skjer år etter år er uendret.

- Det gjøres en god jobb hver dag av de som jobber i konsernet. Det jobber mange fantastisk dyktige folk i Torghatten. Det er årsaken til at ting går bra, slår han fast.

Egenkapitalen i Torghatten øker fra 2,75 milliarder kroner til 3,1 milliarder, men egenkapitalandelen går noe ned, fra cirka 30,8 prosent i 2017 til cirka 28,9 prosent. Ifølge Forbergskog skyldes dette at konsernet i løpet av 2018 har tatt flere store investeringer.

- Inntjening knyttet til disse vil hovedsakelig komme fra og med 2019, står det i OTC-meldingen.

- Vi kommer nok opp over 30 prosent igjen i løpet av 2019, sier Forbergskog, som fortsatt er godt tilfreds med selskapets soliditet.

100 nye busser

Konsernets sjøtransport hadde et driftsresultat på 470 millioner kroner i fjor, bussdriften 111 millioner kroner og Widerøe 107 millioner kroner. Forbergskog er fornøyd med de to førstnevnte.

- Vi er fornøyd med ferjevirksomheten vi har i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, sier Forbergskog.

Konsernet viser til at 2018 har vært preget av planlegging og oppstart av nye samband, Halhjem - Sandvikvåg og Flakk - Rørvik, og at det totalt settes inn sju nye ferjer i forbindelse med dette. Det er gjort store grep på miljøvennlig materiell i konsernet i løpet av fjoråret.

- Vi har tatt i bruk miljøvennlige fly, el-ferjer og nye ferjer med miljøvennlig gass-elektrisk framdriftsanlegg blir levert i mars 2019. I tillegg har vi bygd om tre ferjer til plug-in-hybrid, sier Forbergskog.

Det gjøres også fornying på bussfronten. Av selskapets cirka 1.600 busser er det cirka 500 som går på strøm, gass eller biodiesel.

- Dette tallet vil øke til 600 i løpet av 2019, sier Forbergskog til BAnett.

Det er signert flere nye kontrakter i konsernet med oppstart i år, som vil bety at konsernet oppgraderer bussparken ytterligere.

Likte ikke å miste Tjøtta-Forvik

- Har man kommet til et punkt der det nå er lønnsomt i seg selv å oppgradere ferjer, busser og fly med nyere og mer miljøvennlige utgaver?

- Nei, dette finnes det ingen entydig konklusjon på. Blant annet handler dette om hvorvidt man fortsatt kan benytte allerede nedskrevet materiell på ulike anbud. Men det er jo det som skjer nå, det blir stadig mer fokus på miljø i anbudene og da tvinger det seg fram en fornying til mer miljøvennlig materiell, sier Forbergskog.

- Hva tenker du om at TTS tapte anbudet på Tjøtta-Forvik lokalt - og hva gjøres med MF Hornstind, som ble bygget til dette sambandet?

- Vi likte selvsagt ikke å tape dette anbudet, og MF Hornstind vil bli omdisponert. Men konkurrenten har levert et så lavt anbud at vi ikke kunne være med, så får vi se da om de greier å drive dette anbudet basert på disse forutsetningene, sier Forbergskog.

I OTC-meldingen trekker Torghatten fram resultatet i Widerøe som "ikke tilfredsstillende". Forbergskog viser igjen til høyt avgiftsnivå som en forklaring på utfordringene for flyselskapet.

- Det svake resultatet skyldes vedvarende høyt avgiftsnivå på innenriks luftfart og historisk høye drivstoffpriser, sier konsernsjefen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter