RWE Dea Norge har valgt utbyggingskonsept for Zidane i Norskehavet

Havbunnsutbygging med tilknytning til Heidrun-plattformen, og gassen skal eksporteres gjennom Polarled. .

Les mer …

Mer og mer olje

Oljedirektoratets anslag for utvinnbare olje og gassreserver anslås til 12,6 milliarder standard kubikkmeter, og da er ikke potensielle reserver i Barentshavet sørøst og Jan Mayen inkludert.

Les mer …

– Nordland fra industri til olje

Nordland har foreløpig bare en drøy prosent av de norske petro-jobbene, men tallet er på vei opp.

Les mer …

Utlyser nytt forskningssenter for økt utvinning
 

Olje- og energidepartementet (OED) har besluttet å opprette et forskningssenter for økt oljeutvinning fra norsk kontinentalsokkel.

Les mer …

Milliard-kontrakt med leveranse fra Sandnessjøen


Statoil har tildelt Aker Solutions byggingen av subsea-anlegget til Aasta Hansteen. Store stålstrukturer skal leveres fra Sandnessjøen.

Les mer …

Tørr brønn i Norskehavet

Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 386, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6610/10-1.

Les mer …

Fra Bergen til
 Sandnessjøen

 

Bergens-firmaet Sontum Fire & 
Safety starter 
virksomhet i Sandnessjøen, og søker etter folk.

 

Les mer …

Støtte til arktisk offshoreforskning

Fellesløft gir 7,1 millioner kroner til maritim forskning rettet mot offshorenæringen i nordområdene.

Les mer …

Ruller ut Aasta Hansteen
 

Tirsdag 8. januar leverer operatøren Statoil plan for utbygging og drift av gassfeltet Aasta Hansteen og den tilhørende rørledningen som er døpt Polarled.

Les mer …

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
Sales Executive,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
Marketing Manager,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter