Prestisjeprosjekt til Kunnskapsparken Bodø og Universitetet i Nordland

 

- Skal kartlegge ringvirkningene av Aasta Hansteen-utbyggingen.

Les mer …

Flere artikler …

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter