Klart for Aasta Hansteen
 

Torsdag formiddag gikk Energi- og miljøkomiteen på Stortinget inn for å gi Statoil grønt lys for Aasta Hansteen-utbyggingen.
 

Les mer …

Nytt forskningssenter for petroleum i Arktis til Tromsø

Norges forskningsråd har besluttet å legge det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis til Tromsø.
 

Les mer …

– Har skapt et nytt Helgeland


Skarv-prosjektet har allerede før feltet kom i drift skapt ringvirkninger for 4,5 milliarder kroner på Helgeland, ifølge Universitetet i Nordland.

Les mer …

Nordnorsk petroleumsråd etablert

 

Nordnorsk Petroleumsråd (NNP) er etablert som det nye politiske samarbeidsorganet for petro-sektoren i Nord-Norge. 

Les mer …

RWE Dea Norge har valgt utbyggingskonsept for Zidane i Norskehavet

Havbunnsutbygging med tilknytning til Heidrun-plattformen, og gassen skal eksporteres gjennom Polarled. .

Les mer …

Mer og mer olje

Oljedirektoratets anslag for utvinnbare olje og gassreserver anslås til 12,6 milliarder standard kubikkmeter, og da er ikke potensielle reserver i Barentshavet sørøst og Jan Mayen inkludert.

Les mer …

– Nordland fra industri til olje

Nordland har foreløpig bare en drøy prosent av de norske petro-jobbene, men tallet er på vei opp.

Les mer …

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter