Utgivelsesplan 2018:
 
27. februar
19. juni
25. september
11. desember
 
Distribusjon:
• Innstikk i Finansavisen (Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Oslo og sentrale Østlandsområdet)
• Innstikk Helgelands Blad
Opplag papirutgave: 13.300 ex
 
Annonsepriser 2018: (NOK eksl. mva)
Forside   246 x 71mm               kr. 20.800,-
Side 3     246 x 365mm             kr. 29.900,-
Siste side 246 x 365mm            kr. 35.000,-
1/4-side 121 x 181mm / 246 x 89mm       kr. 9.850,-
1/2-side 246 x 181mm / 121 x 365mm     kr. 15.990,-
1/1-side 246 x 365mm              kr. 26.800,-
 
Annonsepriser petropuls.no 2018 (NOK ekskl. mva)
Toppstripe  480 x100 pix     1.700,- pr mnd
Toppbanner 920 x150 pix    2.000,- pr mnd
Banner 1 700 x118 pix        1.500,- pr mnd
Banner 2  700 x118 pix       1.300,- pr mnd
Knapp 1  180 x180 pix           800,- pr mnd
Knapp 2  180x180 pix            700,- pr mnd
Skyskraper  180 x500 pix    1.300,- pr mnd

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390