Kværner må ferdigstille Aasta Hansteen

Får tilleggsarbeid fra verftet i Sør Korea


I januar fikk Kværner Stord (bilde) oppdraget fra Technip om å sammenstille skrog og dekk på Aasta Hansteen-plattformen når de to delene kommer til Norge fra verft i Korea.

Da Helgeland tapte kampen om Aasta Hansteen-plattformen, var det sannsynlig at utsiktene til tilleggsarbeid på plattformdekket fra Korea ville være beste argument for å gjøre jobben på Stord.

Nå melder Kværner at de får tilleggsarbeid på dekket i tillegg, denne gang fra verftet Hyundai i Korea.
 
Ifølge pressemelding dreier kontrakten seg om ferdigstilling, både innaskjærs og under oppankring ute på feltet vest av Bodø. Kontraktsum er ikke oppgitt i pressemeldingen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390