Fornøyd med Aasta Hansteen-leveranse

 

 

PROSJEKTLEDELSEN: Helgeland V&M ledet utskipingen av sugeanker fra Mo i Rana, prosjektledelsen fra venstre: Øystein Barth-Heyerdahl, Ole-Martin Nerdal og Jack Edvardsen. foto: arne edvardsenFLERE BEDRIFTER: Helgeland V&M fikk assistanse fra en rekke bedrifter, blant annet Helgeland Kraft, som fikset kraftforsyning vei kaikanten. foto: privat

 

Petro Puls: Morten Hofstad

Helgeland V&M fikk ansvaret med leveransen over kai på Mo fra leverandøren Momek, og lasting av de tunge stålkonstruksjonene over på båt. I helga var den omfattende jobben gjort.
– Statoil er meget godt fornøyd med leveransen av sugeankrene fra Momek. De ble levert til avtalt tid og kostnad og alle krav til kvalitet var oppfylt. Vi ønsker å gi full honnør til Momek for solid gjennomføring av denne jobben for Aasta Hansteen-prosjektet.
– Vi opplever at aktørene på Helgeland samarbeider tett og godt for å sikre at leveransene holder mål og det viser samtidig at industrien på Helgeland er konkurransedyktig med hensyn til leveranser til olje- og gassvirksomheten, sier prosjektleder for Aasta Hansteen i Statoil, Torolf Christensen til Helgelands Blad.

Flere bedrifter
Daglig leder i Helgeland V&M, Øystein Barth-Heyerdahl, har hatt travle sommeruker med oppdraget på Mo, som formelt har vært en leveranse til sjøentreprenøren Subsea 7.
– Vi fikk nå anledning til å vise at vi virkelig er et Helgeland V&M, da flere selskaper på Helgeland fikk delta i dette prosjektet, blant annet, Miras AS, Glør AS, Bilfinger AS, Svetek AS, Aker Solutions AS, IKM AS, Motest AS og Provide Maritime as, og kranselskapet HKV.
– Vi har også fått fantastisk god service fra Helgeland Kraft, som stilte opp på kort varsel i helg og ferietid med strømgenerator.

Barth-Heyerdahl skryter videre av Scandic Meyergården for rom og matservering, sammen med veiledning fra bedriften RIT.
– Vi er glade og satte pris på å bli forespurt av Subsea7, og at ringvirkningene fra Aasta Hansteen spres utover.

God attest
Gjennom tre skipsanløp, hvert med et par døgns varighet, gikk jobben på land døgnet rundt med rundt ti mann i sving.
Prosjektdirektør i Subsea 7, Stian Sande, mener det gode samarbeidet mellom bedriftene er en av årsakene til at leveransen har gått smidig og greit.
– De har vært veldig flinke til å snu seg rundt og tilpasse seg våre anløp med båten. Helgeland V&M har benyttet lokale bedrifter i samarbeid, som har spilt på lag. For oss gikk jobben veldig effektivt. Veldig bra, er attesten fra Stian Sande.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390