Har fått BP-kontrakt

Foto: Prezioso Linjebygg as

Prezioso Linjebygg AS er blitt tildelt en rammekontrakt med BP Norge AS. Kontrakten omhandler modifikasjoner, inspeksjon og multidisipline vedlikeholdstjenester basert på tilkomstteknikk.

Kontrakten gjelder alle BP sine 13 plattformer og ett produksjonsskip på norsk sokkel, hvilket omfatter feltene:

• Valhall
 • Hod
 • Ula
 • Tamba • Skarv

Prezioso Linjebygg har tidligere gjennomført enkeltprosjekter for BP både i Norge og internasjonalt, men tildelingen av denne rammekontrakten innebærer et stort steg videre i samarbeidet.

Kontrakten har en varighet på 3 år, og inntil 9 år med opsjonsperioder. Kontrakten er antatt å ha en årlig verdi på ca. 20 millioner kroner, totalt 180 millioner kroner med muligheter for tilleggsprosjekter. Arbeidet vil bli styrt fra selskapets kontor i Stavanger.

– Vi er svært fornøyd med tildelingen av denne kontrakten, som er en av de største innenfor tilkomstteknikk i Norge, sier adm. direktør Kristoffer B. Jenssen.

– BPs anlegg passer godt med vår leveransemodell, der innovative løsninger skal bidra til kostnadsreduksjoner og forlenget levetid for anleggene. Vi ser frem til et langvarig og godt samarbeid med BP Norge AS, sier Jenssen i en melding fra selskapet.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390