OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/7-1 S.

Brønnen er boret omlag fem kilometer nordvest for oljefunnet 7324/8-1 ("Wisting Central") og omlag 170 kilometer nordøst for gass-/oljefunnet 7220/8-1 Johan Castberg.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- til sentrias alder (Snaddformasjonen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter i Kobbe- og Snaddformasjonene, men med dårligere reservoaregenskaper enn forventet. Brønnen klassifiseres som tørr, med spor av petroleum. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2454 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen av mellomtrias alder Havdypet er 413 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/7-1 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson, som nå skal til utvinningstillatelse 040 i Nordsjøen for å bore brønn 30/40-D der Total E&P Norge AS er operatør melder Oljedirektoratet.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter