Overhaling i tørrdokk for Norne FPSO er et av alternativene når Statoil nå ser på levetidsforlengelse for Norne-feltet. I Norge er det kun Rosenberg Worley Parsons som har stor nok dokk. Norne FPSO (Floating Production, Storage and Offloading vessel) er godkjent fram til 2021. Dermed har Statoil litt over seks år på seg for å finne en ny løsning for skipet.

- Vi har etablert et prosjekt som skal se på den videre levetiden til Norne FPSO, sier Ørjan Heradstveit, Statoils informasjonssjef for oppstrømsvirksomheten på norsk sokkel til Petro.no.

- Vi er fortsatt i en tidlig fase i prosjektet hvor vi evaluerer flere muligheter for levetidsforlengelse. Som du vet er dagens levetid på Norne 2021. Vi gjør nå omfattende studier på Norne FPSO for å avklare hvorvidt vi må ta produksjonsskipet til land i tørrdokk for å forlenge levetiden til feltet til 2030, sier han.

- Dersom vi velger å ta produksjonsskipet til land, vil vi også vurdere å gjennomføre omfattende modifikasjoner på prosessanlegg, støttefunksjoner osv. Vi er som sagt enda i tidligfasen og kan ikke være mer konkret enn dette.

Lavkostland mest sannsynlig

Går Statoil for et nybygg, er det med de siste års prioriteringer som fasit ikke fjernt å tenke seg at hovedtyngden av kontraktene ender opp utenfor landets grenser. Heller ikke ved en overhaling ser det alt for lyst ut for norske verft.
- Om dette handler mest om strukturelle utbedringer, er dette er typisk en jobb for et verft i et lavkostland, sier Terje Sjumarken, administrerende direktør i Bergens Groups BMV (Bergen Mekaniske Verksted) til Petro.no.

- Da vil jobben i stor grad handle om å få skipet i dokk, tømme og rense tanker, for siden å skifte ut stål i områder som har korrodert. Etter så lang tid vil det være en del korrosjon, sier han.

- I tillegg vil man sikkert ønske å skifte ut pumpe- og rørsystemer, og har man først tatt det til land vil det nok også bli snakk om å skifte ut innredning og ventilasjonssystemer for å få det opp til dagens krav og standarder. Om det er større topside-oppgraderinger som skal gjøres, er det en liten mulighet, men dette er som sagt en jobb som nok vil havne i et lavkostland, sier han.

Rosenberg eneste norske alternativ

Norne-skipet er ifølge Statoil 260 x 41 meter, og har en lagringskapasitet på 719.000 fat olje. I Norge er det bare Rosenberg Worley Parsons som har stor nok tørrdokk til en slik kjempe.

En industrikilde forteller Petro.no at verftet allerede skal ha en avtale om Norne-skipet, men dette avvises kontant av markedsdirektør Ivar Sløveren.

 - Rosenberg har ingen avtale med Statoil om Norne og heller ingen kunnskap om det arbeidet som det her refereres til, sier han til Petro.no.

- Men det er jo en god stund til 2021. Vi kan derfor ikke vurdere hvor et eventuelt oppdrag kan havne, men konkurrerer gjerne om jobben dersom det skulle være aktuelt å ta skipet til land melder oljenettstedet petro.no.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter