2013-anslaget er 32,1 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012, gitt i 3. kvartal 2011. Dette indikerer en markant oppgang i investeringsnivået i 2012, og at oppgangen fortsetter i 2013.
”Anslaget for 2013, målt i løpende priser, er det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, letevirksomheten og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, gitt i 3. kvartal 2011. Bare anslagene for rørtransport viser nedgang”, heter det i meldingen fra SSB.
Det planlegges å bruke 101,6 milliarder kroner på produksjons- og letebrønner på norsk sokkel i 2013. Det er 49 prosent mer enn påløpte borekostnader i 2011. Det er kommet fire nye mobile rigger på norsk sokkel så langt i år. Ytterligere to rigger er ventet tidlig i 2013. Det er likevel grunn til å tro at begrenset riggkapasitet kan gjøre at noen av brønnene som er planlagt boret i 2013 blir forskjøvet til 2014.
På den annen side er det ventet å komme til en rekke nye utbyggingsprosjekter i tellingen innen sommeren 2013. De største av disse er feltene Aasta Hansteen, Draupne og Dagny/Eirin. Utbyggingen av Aasta Hansteen vil også generere omfattende investeringer i terminaloppgraderinger på Nyhamna og i et nytt rør i Norskehavet. Disse utbyggingsprosjektene vil bli inkludert i tellingen når de er godkjent av myndighetene. Gitt myndighetsgodkjenning, vil alle disse prosjektene isolert sett bidra til å øke utbyggingsinvesteringene utover det som ligger i tellingen nå.
 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter