På 90 tallet var prosjektene lønnsomme ved 12 dollar fatet. Nå må de ha over 100 dollar.

Kostnadsutviklingen i oljebransjen har eksplodert de siste tiårene. Statoil sier nå at de trenger en oljepris på over 100 dollar fatet for å tjene penger.

Mot slutten av 2013 publiserte Statistisk sentralbyrå en rapport som viste at en markert nedgang i oljeprisen vil svekke etterspørselen fra olje- og gassvirksomheten kraftig, som igjen vil gi store utfordringer for norsk økonomi.

Ifølge Rystad Energy er det flere planlagte prosjekter som er sårbare for et eventuelt prisfall.

Johan Castberg i Barentshavet utmerker seg i så måte, ettersom prosjektet har en break-even pris på mellom 85 og 90 dollar fatet. Det er i tillegg svært mange småfunn som blant annet Snadd Nord, Afrodite, Linnorm, Sleipner H-Nord, Idun Nord, Zidane, Gohta og Wisting i Barentshavet, som alle har en break-even pris på 90 dollar fatet og oppover melder tu.no


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter