Eni Norge AS har tildelt EnerMech en treårig rammeavtale for levering av løfte- og inspeksjonstjenester på Goliat FPSO. I tillegg til å levere generelle løfte- og inspeksjonstjenester, skal gruppen for mekaniske tjenester også levere løst løfteutstyr, løfteutstyr, sakkyndig inspeksjon, utstyr for transport av last, heiser, samt utstyr for personelltransport.

Rekruterer lokalt

Det er første gangen EnerMech påtar seg oppdrag på vegne av Eni Norge, og for å betjene kontrakten skal selskapet åpne et anlegg i Hammerfest og rekruttere ansatte lokalt. Kontrakten løper over 3 år, og har opsjoner på ytterligere 2+2 år.

- EnerMech tror at for å kunne levere fleksible tjenester som våre kunder etterspør, er det nødvendig å ha en sterk lokal tilstedeværelse. Vårt nye anlegg i Hammerfest, med støtte fra våre driftssteder i Bergen og Stavanger, vil møte dette kravet, sier Trond Møller, Daglig Leder i EnerMech Norge til petro.no

Goliat er det første feltet som blir utbygd i Barentshavet. Feltet vil anvende en sylindrisk produksjonsenhet, Sevan 1000 FPSO, for å produsere reservene som er anslått til 174 millioner fat olje og 8 milliarder standard kubikkmeter gass.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter