Over 25 år etter at feltet ble påvist er det fremdeles ikke noe mer enn et funn. Flere løsninger har blitt vurdert, men gassen ligger fremdeles uberørt. Statoil hadde tidligere en eierandel på 24 prosent i Shtokman Development AG, som er ansvarlig for fase én i utbyggingen av feltet. Nå prøver Franske Total også å kvitte seg med sin eierandel på 25 prosent.

Lite sannsynlig

Seniorforsker og assisterende direktør Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt i Oslo tror ikke prosjektet lar seg gjennomføre i overskuelig fremtid.

- Statoil og Total gikk inn i dette prosjektet med åpne øyne, selv om det var mange som mente at prosjektet var designet på en måte som ikke var særlig attraktiv for utenlandske investorer. Jeg betrakter det som lite sannsynlig at det blir realisert. Uansett hvordan man snur og vender på det er dette et dyrt prosjekt, sier han.

Også seniorforsker Moe ved Fridtjof Nansens institutt mener det må gjøres fundamentale endringer om prosjektet skal ha en mulighet for å bli realisert.

– Hvis det skal ha en mulighet for å bli realisert må det organiseres på en helt annen måte. Formen på prosjektet var slik at det var delt opp i tre faser, og det er ikke akkurat kostnadseffektivt. Prosjektet må omdefineres og bygges opp i én fase. Faktum er også at gassmarkedet har forandret seg svært mye i løpet av disse årene. Derfor er det veldig lite sannsynlig at det blir realisert i overskuelig framtid, sier han til Teknisk ukeblad

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter