Det nye lagerskipet vil får en levetid på 30 år, og vil bli permanent bemannet.
 

- Vår ambisjon er å holde Heidrun i drift minst til 2045. Dette krever robustgjøring av alle systemer ombord og effektive og sikre løsninger for oljeeksport. Den nye lagringsenheten gir oss en slik effektiv og robust løsning for lagring av olje i Heidrun-området, sier Morten Loktu, områdedirektør for drift Nord på norsk sokkel i Statoil.

Skipet er forventet å være på plass på Heidrun i løpet av første halvår 2015. Statoil har også sikret seg opsjoner på ytterligere to slike lagerskip til bruk på andre felt ved behov.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter