West Hercules. Foto Equinor

Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 263 D, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/1-8 S.

Brønnen er boret om lag 9 kilometer øst for Mariafeltet i Norskehavet, og om lag 210 kilometer nord for Kristiansund.

Brønnen traff på en 9 meter gasskolonne i Langeformasjonen av senkritt alder, hvorav tre tynne sandsteinlag på til sammen 4 meter med dårlige til moderate reservoaregenskaper.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønn 6407/1-8 S ble boret av boreinnretningen West Hercules.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter