Illustrasjon: Arctic Seafarm

I et dokument, som nettstedet iLaks har fått innsyn i, går det fram at Fiskeridirektoratet opphever Nordland fylkeskommunes vedtak fra 31. mars om å tillatelse til akvakultur på land for Arctic Seafarm Langset (ASL).

Selskapet, som har Kvarøy Fiskeoppdrett på eiersiden, har planer om å produsere 15.000 tonn laks årlig på land i Nesna Industripark.

Bakgrunnen for saken er at Westcon Helgeland i mai klaget på vedtaket fra fylkeskommunen.

I klagen anførte selskapet blant annet at akvakulturanlegget ikke ville være «på land» fordi bunnen i anlegget skal være på et nivå under HAT (høyeste astronomiske tidevann).

«De nye opplysningene er ikke i samsvar med beskrivelser og illustrasjoner i søknaden og i fylkeskommunens vedtak. I de nye dokumentene fra A.S.L. AS er det beskrivelser av et annet anlegg enn det fylkeskommunen har gitt tillatelse til i denne saken. Dersom søker ønsker tillatelse til det andre anlegget vil det etter vårt syn være krav om ny søknad om akvakulturtillatelse. De nye opplysningene fra A.S.L. AS er dermed ikke egnet til å avklare utformingen av det omsøkte anlegget eller det omsøkte anleggets tilknytning til sjø», skriver direktoratet, som har kommet fram til at saken ikke var tilstrekkelig opplyst for fylkeskommunen på dette punktet.

Les hele saken på ilaks her

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter