Hod-feltet skal fjernstyres fra Valhall. Foto Aker BP

Hod-utbyggingen, som ble sparket i gang i juni som en direkte konsekvens av Stortingets tiltakspakke, gir aktivitet og arbeidsplasser til leverandørbedrifter landet rundt: Aker BP har til nå tildelt ett hundre kontrakter på over en million til bygging av Hod B-plattformen, melder selskapet.

Hod-utbyggingen er det første av en serie utbyggingsprosjekt som blir realisert under de midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning som ble vedtatt i juni.

Kontrakter inngått i ni fylker

Tre firedeler (75 prosent) av kontraktsverdiene for bygging av Hod B-plattformen og undervannsinstallasjoner tilfaller norske leverandørbedrifter.

Millionkontraktene er tildelt bedrifter i totalt 23 kommuner i ni fylker rundt om i landet – fra hjørnesteinsbedrifter langs kysten på Sørlandet, Vestlandet og nordover til Sandnessjøen hvor Aker Solutions er tildelt jobben med å levere prefrabrikasjon av ståldeler til dekket.

Så langt er det tildelt 100 kontrakter pålydende over en million kroner til leverandørbedrifter

- Markeringen av Hod-kontrakt nummer 100 bekrefter at vi gjennom prosjekter som dette skaper betydelige verdier for samfunnet, industrien og våre eiere. Hod-utbyggingen alene gir tusenvis av årsverk til en norsk leverandørindustri som på mange områder er verdensledende, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere. Selve stålunderstellet og plattformdekket er under bygging ved Kværner sitt verft i Verdal og vil bli transportert til feltet allerede sommeren 2021.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter