Foto: Saipem

Selv om etterspørselen etter olje og gass skulle avta i framtida, vil det ikke være tilstrekkelig reserver til behovet i 2050 – hvis det ikke investeres mer i leting og ny produksjon, nå.


Det er konklusjonen i en analyse fra Rystad Energy.

- For å møte behovet de neste 30 årene, er det nødvendig å utvikle 313 milliarder fat olje, i tillegg til allerede produserende felt, heter det i analysen.

Til sammenligning produserer Norge i underkant av 700 millioner fat i året.

Slik Rystad ser det er det nødvendig å påvise 139 milliarder fat innen 2050, «en umulig oppgave hvis de lave investeringene i leting fortsetter», heter det.

Av ikke utviklede reserver på 248 milliarder fat, vil 74 milliarder fat ikke bli utbygd av ulike årsaker.

Rystad forventer at nye reserver må hentes fra eksisterende felt, sammen med nye funn.

Investeringer som trengs til å gjøre nødvendige funn estimeres til en kostnad mellom 3-5.000 milliarder dollar.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter