Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. Foto: CF Wesenberg Kolonihaven

Til tross for et svært krevende år, eksporterte Norge 2,7 millioner tonn sjømat for 105,7 milliarder kroner i 2020.

Dette er den nest høyeste verdien noensinne. Det tilsvarer 37 millioner måltider hver dag hele året, eller 25 000 måltider per minutt, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

Det totale volumet av sjømateksporten økte med 2 prosent i 2020, mens verdien ble redusert med 1 prosent, eller 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med rekordåret 2019.

- Selv om 2020 var et annerledes år, har store deler av sjømateksporten klart å trosse de største utfordringene i kjølvannet av koronapandemien. Vi har virkelig fått sett hvor sterkt norsk sjømat står globalt og kan være stolte av sjømatnæringen vår, dens evne til å omstille seg raskt her hjemme og den sterke posisjonen vi har hos forbrukere verden over, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

- Jeg er glad for at sjømateksporten igjen passerer milepælen på 100 milliarder kroner i eksportverdi. Første gang vi klarte dette var i 2019, og at dette gjentar seg i koronaåret 2020, er fantastisk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Imponert over sjømatnæringen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) roser den norske sjømatnæringen.

- Næringen fortjener honnør for måten de har tilpasset seg usikre og vanskelige markedsforhold på i 2020. Gjennom året har jeg latt meg imponere av stå-på-viljen og omstillingsevnen som er i næringen. Dette har i stor grad bidratt til at sjømateksporten har klart seg godt gjennom koronaåret, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter