Foto: Windplus Consortium

Leiv Nordstrand

Europeisk havvind har for det meste dreid seg om bunnfaste parker på grunt farvann i landene rundt Nordsjøen. Norske selskap har vært involvert, men Norge har ellers holdt seg til landvind. Nå blåser havvinden også vår vei.

Flytende havvind kommer etter. Dette har vært en teknologisk flaskehals, men flere løsninger er nå tilgjengelige.

Norge har en havenergilov fra 2010, og nye forskrifter gjeldende fra nyttår åpner for å søke om konsesjoner utenfor grunnlinjene i to områder, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Etter protest fra fiskerne ble et område ved Sørøya i Finnmark oppgitt. Bl.a. Helgeland har vært frampå med ønsker om å få lagt ut områder. Det gjenstår å se om noen søker på de to utlyste blokkene, og enda mer om og når eventuelle konsesjoner blir brukt. At det satses langt fra land, viser at en sikter mot fornybar kraft for oljefelt, kanskje også å unngå mulig motstand i kystnære farvann.

Sørlige Nordsjø II på grensa til dansk sokkel har havdyp på 50-70 m, som er i grenselandet for bunnfast og flytende vind. Både fornybar kraft til oljefelt og krafteksport sørover er mulig. Vest for blokken ligger Aker BPs Valhall, som har hatt gode erfaringer med landstrøm siden 2013, og her kommer også ny utbygging på Aker BPs Hod-felt. I Utsira Nord vest for Haugesund er flytende vind nødvendig, og her er motivet å forsyne plattformer med fornybar energi. Oljenæringen har fått sterkere press på seg til å redusere utslipp både av klima- og økonomiske grunner. Den betaler flere milliarder kr årlig i CO2-avgift og for utslippskvoter.

Equinor og Aker

Flytende havvind er basert på understell som forankres i havbunnen, et kjent felt for norsk subsea. Equinor og Aker-gruppen er blant dem som går inn for utbygging. Equinors Hywind-teknologi, basert på en rund Spar-bøye, ble påbegynt av Norsk Hydro, derav navnet. Piloten utenfor Utsira er siden overtatt av kraftteknikk-firmaet Unitech. Equinors første flytende farm, Hywind Scotland på 30 MW – 30 000 kilowatt - Equinor bygger nå også ut Hywind Tampen på 88 MW i norsk sone. Hensikten er å erstatte godt en tredel av gasskraften på Gullfaks og Snorre. Aker Solutions/Kværner på Stord er i gang med understellene. Dette er det eneste konkrete norske prosjekt så langt.

Siden det er tale om ny teknologi med internasjonal demonstrasjonseffekt, går Enova inn i Hywind Tampen og dekker ca. halve investeringen på 5 mrd. kr. Turbiner med installert effekt på formidable 11 MW gjør at antallet kan begrenses til åtte og holde utgiftene nede. Offshore vind er dyrere å bygge ut enn landbasert, til gjengjeld gir den høyere virkningsgrad. Det forespeiles at halvparten av den installerte effekten utnyttes i gunstige områder på årsbasis.

Aker-gruppen satser gjennom Aker Offshore Wind, som i høst ble børsnotert. Ved en emisjon på 300 mill. kr skaffet selskapet seg kapital til å kjøpe seg opp til nesten halvparten av amerikanske Principle Power Inc., som har utviklet en teknologi basert på et tredelt betongunderstell. Satsingen på vind kan bidra til at Aker BP kan få fornybar kraft på flere norske felt. AOW og Aker BP har en samarbeidsavtale. Flere felt på Utsirahøyden ventes forsynt med landstrøm fram til 2022, etter at Johan Sverdrup har fått det, blant dem Aker BPs Ivar Aasen. NOAKA lenger nord kan være aktuelt for flytende vind, i kombinasjon med gasskraft. Men utbygging er ikke nært forestående.

De norske sikter også mot flytende havvind i andre land. Power Principle’s teknologi er tatt i bruk av Windfloat Atlantic på 25 MW utenfor Portugal i samarbeid med portugisiske EDB, spanske Repsol og franske Engie. Den er også noe av grunnlaget for en skotsk flytende vindpark på 50 MW under utbygging utenfor Aberdeen. Aker Offshore Wind og Principle er med i prosjekter i California og Sør-Korea. I Sør-Korea er de i gang med å måle vindstyrken, men selve utbyggingen ligger fram i tid.

Kart: NVE

havvind omrader norge

Utenlandske turbiner

Norge mangler produksjon av turbiner, det som er over vannet. Det ble en tid gjort ved Aker Verdal av fylkesenergiverket NTE og svenske interesser. Men ScanWind gikk med store tap og ble solgt til General Electric, som avviklet foretaket. De europeiske utbyggerne av havvind holder seg til danskjapanske MHI Vestas og spansktyske Siemens Gamesa. Equinor velger Siemens for Tampen. Den tyske turbinprodusenten Nordex opererer tydeligvis innen landbasert vindkraft og skal bl.a. levere de mange møllene til Øyfjellet ved Mosjøen.

Privat og offentlig samarbeid

Det fins alt flere norske samarbeidsnettverk for vind. Felles bransjeorganisasjon er Norwea (Norwegian Wind Energy Association). Dessuten har Norwegian Offshore Wind Cluster over 200 medlemmer, inkludert statens to finansieringsselskap GIEK og Eksportkreditt. Stiftelsen NORWEP (Norwegian Energy Partners), det tidligere oljenettverket INTSOK, satser også på havvind. Nye NorthWind, ledet av SINTEF og med flere andre institusjoner pluss et førtitalls bedrifter, ble før jul lovt 120 mill kr i offentlige FoU-midler fordelt over åtte år.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter