Illustrasjon: H2Marine

Pressemelding

Under Trøndelagsmøtet torsdag 14. januar kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på i overkant av 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første havgående hydrogenfartøy.

Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen, gjennom Pilot-E-ordningen.

Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. Det er Moen Gruppen som er prosjekteier, og skal bygge fartøyet på Moen Verft i Nærøysund. Utvikling og skipsdesign gjennomføres av Moen Marin. NTE og H2 Marine skal utvikle en skalerbar løsning for produksjon og forsyning av hydrogen som utslippsfritt og konkurransedyktig alternativ til diesel. SINTEF leder forskningsarbeidet i prosjektet, som startet som et initiativ fra fornybarklyngen RENERGY.

Først i verden

– Vi følte vel av vi var tidlig ute og tok risiko når vi ble med og tok ledelsen i prosjektet. Når Regjeringa nylig lanserte klimaplanen der de adresserer nullutslipp for havbruk allerede i 2024, er det ikke halvggæli å stå fremst i utviklingen allikevel, sier Paul Ingvar Dekkerhus fra Moen Gruppen. Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og operere det nye fartøyet. De blir etter all sannsynlighet et av de første private selskapene i verden som tar i bruk hydrogenfartøy. 

– For Midt-Norsk Havbruk er det viktig å redusere fotavtrykket fra vår produksjon av sunn og god laks på Namdalskysten. Reduksjon av fossilt brensel er en viktig del av dette. Hydrogen kan bli interessant også på fôrflåter, sier produksjonssjef Roger Eiternes i Midt Norsk Havbruk

Initiativ fra næringsklynge

Det som startet som et klyngeinitiativ, har utviklet seg til et knutepunkt for fremtidens transportløsninger på grønn energi.

– Med dette blir Nærøysund på Trøndelagskysten en av de første røde tegnestiftene på verdenskartet over områder som leder an i overgangen til fornybarsamfunnet, sier Thomas Bjørdal, prosjektleder i fornybarklyngen RENERGY.

– Norsk havbruksnæring er et ypperlig hjemmemarked for å realisere slike pilotprosjekter, og ikke minst videreutvikle pilotene til kommersielle markeder. Vi anslår at markedet for arbeidsbåter i den norske oppdrettsindustrien er om lag 1,5 fartøy pr. lokalitet, noe som betyr 750–900 fartøyer. De aller fleste av disse er rene dieseldrevne fartøy, med et samlet utslipp på ca. 280.000 tonn CO₂ pr. år, sier Bjørdal.

RENERGY peker på at elektriske arbeidsbåter ikke vil ha lang nok rekkevidde til å dekke mer enn et fåtall kystnære anlegg, og hybridfartøy klarer bare batteridrift i kortere perioder.

– Hydrogen er derfor helt nødvendig for å nå målene om en halvering av klimagassutslippene innen 2030 i første omgang, og en utslippsfri havbruksnæring i 2050.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter