Illustrasjonsbilde: Wintershall Dea

Oppstarten av Dvalin-felt til Wintershall Deas som har et ressursanslag på 18 milliarder standard kubikkmeter gass blir forsinket etter at det er funnet for høye nivå av kvikksølv i gassen, melder selskapet.

- I arbeidet med produksjonsbrønnene på Dvalin feltet viste målinger at gasstrømmen inneholdt høyre nivå av kvikksølv enn tillatt i systemet. Derfor blir kommersiell produksjon fra feltet forsinket», skriver Wintershall Dea.

Gassfeltet skulle opprinnelig begynne produksjonen i løpet av fjorårets siste måneder, men oppstarten ble skjøvet til nyåret da det ble målt høyere konsentrasjoner av kvikksølv enn ved prøvetakingen i letebrønnene ti år tidligere.

Samtidig viste oppstarten god reservoirkvalitet og bekreftet reservene fra Plan for Ubygging og Drift (PUD). Dvalin-reservene er ikke påvirket av utfordringene med kvikksølvet.

Wintershall Dea og prosjektpartnerne har arbeider med å få på plass tekniske løsninger for å håndtere kvikksølvet og få i gang full produksjon fra feltet. Ulike veletablerte industriløsninger for fjerning av kvikksølv blir vurdert. Fram til en løsning er på plass, blir produksjonen fra feltet holdt tilbake.

Les meldingen fra Wintershall Dea her


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter