Daglig leder i Emilsen Fisk Roy Emilsen (til venstre) og konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg. FOTO: SinkabergHansen

Pressemelding

Emilsen Fisk kjøper seg inn i Bindalssmolt og Svaberget Smolt.

- En andel på 34 prosent i begge selskapene sikrer oppdretteren i Nærøysund tilgang på egen smolt, samt verdifull fleksibilitet og kvalitet for utsett i et langsiktig perspektiv, skriver selskapene i en felles pressemelding.

Videreføres

SinkabergHansen eier i utgangspunktet både Bindalssmolt og Svaberget Smolt, som ligge på grensa mellom Bindal og Trøndelag. Bindalssmolt er et rent gjennomstrømmingsanlegg, etablert i 1985 og senere renovert i flere omganger, mens Svaberget Smolt, som er på trøndelagssida (Nærøysund), er et større, RAS-anlegg (et lukket resirkuleringsanlegg), som vil være ferdig installert første kvartal i 2022. Avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen gjelder fra 1.1.2021 og ble endelig signert torsdag. Både Bindalssmolt og Svaberget Smolt vil videreføres som før, uten navneendring. Overordnet blir god smolt i rett størrelse for begge eierne; samt for kunder med langvarig samarbeid med Bindalssmolt.

Blir selvforsynte med settefisk

Daglig leder Roy Emilsen i Emilsen Fisk sier seg meget fornøyd med avtalen og eierposten som legges under Emilsen Gruppen. 

– Handelen gjør oss selvforsynt med settefisk. Vi kjenner Bindalssmolt som en leverandør med verdifull erfaring og som har levert kvalitet over lang tid. Det gjør det godt å komme inn her. Svaberget Smolt vil gi det nødvendige løftet inn i framtida, ved at vi i stor grad kan skreddersy både tidspunkt, størrelse og ikke minst hvor vi kan sette ut fisken, sier Emilsen i pressemeldingen.

Bilde: Svaberget Smolt under bygging. Anlegget har en kostnadsramme på 700 millioner kroner.

 svaberget bindal2


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter