Haugesunds-rederiet Østensjø fikk overlevert to spesialfartøy for havvind i Spania i 2018, og både ”Edda Passat” og søsterskipet gikk inn på en fem års kontrakt med Ørsted. Foto Astilleros Gondán/Østensjø.

Leiv Nordstrand

Fram til 2030 planlegger danskene å investere 210 milliarder kroner, i norske kroner 294 mrd., i fornybar energi og andre klimatiltak, det meste til havvind, ”en svimlende stor satsing”, sier avisa Politiken. Det sentrale er etablering av to ”energiøyer” for havvind ved Bornholm i Østersjøen og i Nordsjøen.

Landet har siden 1991 vært en pioner innen havvind og har nå 14 parker med 1,7 GW installert effekt. En kraftig opptrapping er ledd i et bredt politisk klimaforlik vedtatt i fjor. Det er en klimaavtale på hele 15 sider med mål om reduserte klimautslipp fram til 2030 på 70 % i forhold til 1990, og som straks skulle settes i verk. ”Øyene” betyr at vindparker skal utbygges og koples sammen i et feltsenter, som knyttes til kraftnettet på land – 2 GW i Østersjøen og 3 GW i Nordsjøen. Den kan også eventuelt produseres hydrogen gjennom elektrolyse på plattformene. Øyene minner om store offshore olje- og gassfelt med satellitter rundt en sentral plattform.

Feltet sørvest for Bornholm blir for øvrig ikke langt unna den russiske gassrørledningen Nord Stream 2 over Østersjøen. Den går øst for Bornholm, og det gjenstår bare rundt 150 km her på dansk sokkel før den er fullført. Leggingen er i gang igjen etter amerikanske sanksjoner for godt et år siden. Meningen med energiøyene er ikke bare å forsyne danske kunder, men ”hele Europa” med strøm. Det er alt inngått politiske avtaler med Tyskland, Holland og Belgia. Den danske og tyske parallellen til sentralnettoperatøren Statnett følger nå opp gjennom en konkret avtale om overføring av strøm fra de påtenkte øyene. Fram til 2022 bevilges det midler til forundersøkelser og konsekvensutredninger, bl.a. for fiskeriene.

Store selskap

En tar sikte på felles offentlig og privat innsats, men med offentlig majoritet på eiersiden, siden kraft defineres som ”kritisk infrastruktur”. Store danske selskap som Ørsted og Maersk og investeringsfondet Copenhagen Infrastructure Partners sier de vil delta. Innen teknologi har danskene alt MHI Vestas. Ørsted het opprinnelig Dansk Olie & Naturgas, DONG, og var eid av staten. Det var en tid også inne i vannkraft i Nordkraft og Salten Kraftsamband i Norge. DONG ble delprivatisert og børsnotert i 2016, men eies fremdeles 50,1 % av staten.

Selskapet har satset kraftig på vindkraft, fra 2017 under navnet Ørsted, og er inne i 25 parker, ikke bare i dansk, men i europeisk farvann og globalt. Det bygger nå ut det store feltet med hele 165 turbiner Hornsea 2 på britisk sokkel. Det er i gang med prosjekt utenfor Taiwan og har konsesjoner på østkysten av USA. Maersk solgte sin olje- og gassvirksomhet til franske Total for noen år siden, men som store i skipsfart har det beholdt mye av sin offshoreflåte av rigger og forsyningsfartøy. Ørsted og Maersk vil også være med i et stort anlegg ved København for hydrogen - ”brint”, som danskene kaller det.

Norske muligheter

Kraftutveksling mellom Norge og Danmark startet på 1970-tallet med en sjøkabel, og siden er det blitt flere, fra norsk side ved Statnett. Innen havvind har det franske kabelselskapet Nexans og datterselskapet Nexans Norway oppdrag for Ørsted, herunder levering av kabler fra fabrikkene i Halden og på Rognan, som også er involvert i Hornsea 2. En rammeavtale er på plass for kabel til Ørsteds utbygging i USA, men her skal Nexans’ amerikanske fabrikk stå for leveransen, opplyser kommunikasjonssjef Kristin Hessen i Nexans Norway.

Norge er kommet seint med i utbygging av havvindfarmer, men Equinor har vært med siden rundt 2010, en tid også Statkraft, som vurderer å gå inn igjen. Equinor er nå med på det nye storprosjektet Dogger Bank. Både rederier, verft og andre har deltatt en tid i havvindservice. Selskap som er interessert i utbygging på norsk sokkel, går nå sammen og vil ha den norske stat sterkere inn i satsingen, slik den danske har bestemt seg for.

 

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter