Foto: Marit Hommeldal, Equinor ASA

Partnerne i Åsgard-lisensen har besluttet å investere i underkant av 1,4 milliarder NOK for videre utvikling av feltet og gjennomføre Åsgard B lavtrykksprosjekt, ifølge en pressemelding.

– Vi er glade for at lavtrykksprosjektet er besluttet av Åsgard-eierne. Prosjektet vil øke utvinningen fra dagens Smørbukk-brønner og bidra til å nå planlagt utvinning for feltet. Vi tildeler også kontrakt til Aker Solutions som vil gi verdifull aktivitet og bidra til å opprettholde arbeidsplasser i en krevende tid, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Åsgard-feltet i Norskehavet kom i produksjon i 1999, og overgang til lavtrykksproduksjon er viktig for å sikre økt utvinning fra feltet.

– Vi kan fortsatt utvinne 400-500 millioner fat oljeekvivalenter fra feltet.  Med dagens oljepris betyr det en verdiskapning på mellom 150 og 200 milliarder kroner. Feltet har i dag en utvinningsgrad på nesten 50 prosent, men vår ambisjon er å hente ut 60 prosent av hydrokarbonene i reservoarene før feltet må stenges ned, sier Randi Hugdahl, produksjonsdirektør for Åsgard-feltet.

Det valgte konseptet er en modifikasjon på plattformen for å redusere innløpstrykket ved å bytte ut reinjeksjonskompressorene og bygge om deler av prosessanlegget.

Kontrakt tildelt Aker Solutions
Aker Solutions ble i desember 2019 tildelt en FEED-kontrakt (forprosjektering og design) for modifikasjonsarbeid på Åsgard B i forbindelse med lavtrykkprosjektet. Kontrakten er nå utvidet til en EPCI-kontrakt (prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon).

Det er vel 20 år siden gassprosesseringsplattformen Åsgard B startet produksjonen. Åsgard-gassen blir transportert i rørledningen Åsgard Transport til Kårstø i Rogaland.  Installasjonene på Åsgard har samlet levert over 2,8 milliarder fat oljeekvivalenter til en bruttoverdi på over 1000 milliarder norske kroner.

Oppstart av lavtrykksproduksjon er planlagt i 2023.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter