I følge en børsmelding har NTS ASA sitt datterselskap Frøy kjøpt offshorefartøyet Scandi Texel fra Dof. I tillegg er det inngått en 2,5 års avtale med en norsk oppdretter om leie av et spesialisert avlusningsfartøy.

Prosjektet, inkludert kjøp av båt, ombygging og montering av høykapasitets avlusingssystem, har en total investeringsramme på 182 millioner kroner. Fartøyet er forventet å settes i drift i løpet av August 2021.
Frøy ser på avtalen som en stor tillitserklæring og som en bekreftelse på vekstpotensialet i markedet, ifølge meldingen.
Avtalen kommer i tillegg til Frøys pågående nybyggprogram. Frøy vil i løpet av tidsrommet 2021 – 2023 ta levering av 6 nye brønnbåter og 8 nye service fartøy.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter