Av NTB

Selskapet Teco 2030 ønsker å etablere Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.

Brenselcellene vil gjøre at skip og andre tunge applikasjoner vil kunne bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennlig hydrogen. Det vil kunne bidra til å kutte drivhusgassutslippene til skipsfarten, skriver selskapet i en pressemelding.
– Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier  konsernsjef Tore Enger.
Selskapet fastslår at de med etableringen i Narvik bidrar til realisering av regjeringens ambisjon om at Norge skal ha en helhetlig verdikjede for utnyttelse av hydrogen som energibærer.
Teco 2030 har utspring i Teco Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter