Foto: Morten Hofstad

Tidligere Salmar-sjef og utflyttet Trænværing, Yngve Myhre tok nylig over som styreleder i Broodstock Capital som eies av Ferd.

Myhre har også gått inn med penger i selskapet, i følge en melding.

– Broodstock er en spennende satsing hvor en kombinerer langsiktig industriell utvikling med kapital i selskaper med stort potensial i sjømatklyngen, sier Yngve Myhre i en melding.

Investeringsselskapet Broodstock Capital investerer utelukkende i sjømatsektoren og leverandører til bransjen. Selskapet har kontrollerende eierposter i selskap som Billund Aquaculture som leverer RAS-systemer, MPI som leverer notvaskere og Åkerblå som tilbyr ulike konsulenttjenester.

Ferd som kontrolleres av Johan H. Andersen og familie har tidligere sittet på 65 prosent av Broodstock Capital. Nå legger Ferd sine andeler i porteføljeselskapene som de har eid direkte inn i investeringsselskapet. Dermed øker eierskapet til 93,6 prosent.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter