Foto: Campus Blå

Pressemelding

Mandag denne uken kunne Norsk Havbruksfagskole ønske studenter velkommen til Nord-Norges første høyere yrkesfaglige utdanningstilbud innen havbruk.

Samme dag fikk Havbruksakademiet godkjenning for ny linje for fiske- og fangst samt godkjenning for å kunne tilby de spesielle studiekompetansene «SIVING» (sivilingeniørkrav) og ««VETE»» (veterinærkrav).

– En milepel for Campus BLÅ, sier daglig leder Robert Jørgensen

Høyere yrkesfaglig utdanning
Ni fagskolestudenter hadde mandag sin første skoledag ved Norsk Havbruksfagskole. Fagene driftsplanlegging, økonomi og ledelse, inngår i fagskoleutdanningen Driftsleder Havbruk (60 studiepoeng – «Fagskolegrad»). Tilbudet er det første i sitt slag i Nord-Norge innen havbruk, og utdanningen gjennomføres som «klasserom på nett» med studenter fra Rogaland i sør til Røst i nord.

– Dette er de første studentene ved Campus BLÅ som tilegner seg studiepoeng innen høyere yrkesfaglig utdanning. For Campus BLÅ er dette en anerkjennelse av fagmiljøet vi har i Brønnøysund, sier Robert Jørgensen

Nye tilbud- og rekordsøkning til Havbruksakademiet

Godkjenningene fra Utdanningsdirektoratet medfører at Havbruksakademiet vil kunne ta inn 10 flere elever ved årets opptak. Ny linje for fiske og fangst, og mulighet til å tilby de spesielle studiekompetansene «SIVING» og ««VETE»» styrker tilbudet vårt innen videregående opplæring sier rektor Alexander Halsen. – Vi har nå 47 søkere til Vg1 Naturbruk, men med søknadsfrist 1. april regner vi med at den nye fiske og fangstlinjen vil øke søkertallet ytterligere. -Vi vil rette en takk til alle som har støttet oss i prosessen med den nye fiske og fangst-linjen. Dette omfatter det lokale og det nasjonale fiskarlaget, og alle kommunene på Sør-Helgeland sier Halsen.

Også maritime fag

Havbruksakademiet har også søkt godkjenning for en landsdekkende linje for Vg2 Maritime fag.
- Bakgrunnen for dette er en betydelig nedgang i elever ved maritime fag ved de videregående skolene og at næringen erfarer at det er vanskelig å rekruttere både lokal arbeidskraft og lærlinger sier rektor Alexander Halsen.
– Dette er et fagområde som tradisjonelt har stått sterkt på Sør-Helgeland og søknaden støttes av alle kommunene på Sør-Helgeland og av Torghatten ASA. -Vg2 Maritime fag vil rekruttere fra Vg1 Teknologi- og industrifag og Vg1 Elektro og datateknologi. Dette er fag som i dag tilbys ved Brønnøysund Videregående skole avslutter Halsen.

Om Campus BLÅ
Campus BLÅ inngår i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter-konsernet og dekker hele kompetansekjeden innen «blå» næring; fag- og sertifiseringskurs, videregående utdanning samt høyere yrkesrettet utdanning (fagskolestudier). Campus BLÅ har en unik beliggenhet på Toft Brygge utenfor Brønnøysund, og samarbeid med ledende havbruksaktører i regionen sikrer en bred faglig forankring.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter